ЗА НАС

“Ритейл инженеринг” ООД е учредено през 2004 г., с основен акционер “Синергон холдинг” АД – 96 % от дяловия капитал. Основният предмет на дейност е проектиране, строителство, доставка на технологично оборудване и пуск в експлоатация на бензиностанции и газ станции. В съответствие със своя основен предмет на дейност, дружеството съсредоточило своите усилия в следните основни направления: - Развой и производство на технически средства за оборудване на бензиностанции и газ станции; - Внос на технически средства за оборудване на бензиностанции и газ станции; - Инженеринг – организация и изпълнение на: проектиране; строителство; монтаж, пуск и настройка на технически средства за оборудване на бензиностанции и газ станции. - Сервиз на технически средства за оборудване на бензиностанции и газ станции; Екипите от специалисти на “Ритейл инженеринг” ООД са инсталирали – над 150 бензинови колонки; над 100 LPG колонки; над 600 компютърни системи с фискална памет; над 1200 електронни брояча за бензинови и газ колонки. Доставили са оборудване и осигуряват сервизното обслужване на над 100 клиента в цялата страна.

НАШАТА МИСИЯ

Да развиваме, налагаме и поддържаме високо технологични съвременни технически решения в националната икономика, които:
 • в максимална степен да удовлетворяват и дори изпреварват потребностите на нашите клиенти;
 • гарантират успешния бизнес на нашите клиенти.

НАШИТЕ ЦЕЛИ

 • Да затвърдим позициите си на водеща инженерингова компания – символ на иновативност и високо технологично ниво;
 • Непрекъснато да развиваме и разширяваме своята дейност като предоставяме на своите клиенти съвременни, високотехнологични решения, които гарантират техния успешен бизнес.

СТРАТЕГИЯ НА ФИРМАТА

 • Запазване на доверието на нашите клиенти;
 • Увеличаване на инвестициите в развойна дейност;
 • Утвърждаване и поддържане на партньорството с водещите български компании и световните лидери в бранша;
 • Разширяване гамата на предлаганите продукти и услуги ;
 • Утвърждаване на високото ниво на квалификация на управленските и изпълнителски екипи.

НАШИ ПРЕДИМСТВА

Ние гарантираме успеха на нашите клиенти чрез:
 • Утвърдени традиции и доказан опит;
 • Висока професионална подготовка на нашите екипи;
 • Иновативност и модерни технически решения.
Ние предоставяме отлични бизнес перспективи за нашите клиенти чрез:
 • Технически консултации и проектни решения;
 • Предоставяне на възможности за контрол и получаване на адекватна информация ;
 • Осигуряване на перфектен сервиз и поддръжка .
Дългогодишен опит:
 • Перфектни взаимоотношения с най-големите промишлени и търговски компании в страната;
 • Голям брой реализирани проектни решения, доставки и завършени обекти. Над 100 клиента в цялата страна.
Високо квалифицирани кадри:
 • Високо образовани специалисти с натрупан опит и доказани качества;
 • Натрупан богат опит в съвместната работа с най-големите промишлени и търговски компании ;
 • Поддържане на квалификацията чрез обучение и подготовка при производителите на доставяното оборудване;
 • Инвестиране в собствена развойна дейност;
 • Широка гама собствена продукция .
Партньорство със световните лидери в браншовете, в които работим:
 • OPW;
 • TATSUNO BENCH;
 • WAYNE DRESSER;
 • ADAMOV SYSTEMS;
 • VEEDER ROOT;
 • FRANKLIN FUELING SYSTEMS;
 • POLICKE STROJIRNY.