ДОБРЕ ДОШЛИ

Ние предоставяме на собствениците и мениджерските екипи мощни, високотехнологични технически и програмни средства за ефективно постигане на техните стратегически цели.


 

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

В края на март 2019 г. специалистите на Ритейл инженеринг ООД пуснах в действие нова бензиностанция на обект Хвостохранилище на АСАРЕЛ МЕД. Ритейл инженеринг достави и монтира цялото техноложично обрудване. Тръбната разводка е изпълнена с тръбна система UPP. Колонка - TATSUNO.  

На 22-ри и 23-ти септеври в Бърно се проведе поредната среща на дистрибуторите на TATSUNO EUROPE, в която участваха представителите на "Ритейл инженеринг" ООД. В срещата участва лично г-н Hiromichi Tatsuno, който представи новите продукти и визията на фирмата в дъслгосрочна перспектива. TATSUNO EUROPE стартира производството на колонки за CNG, а фирмата майка TATSUNO работи интензивно за развитието на колонки за Hydrogen.  

Във връзка с измененията в НАРЕДБА № Н-18 на МФ , които регламентират изискванията за монтаж на системи за текущо отчитане на количествата горива в резервоарите на бензиностанциите и газ станциите и ежедневното предаване на информацията в НАП, публикувани в Д.В. бр. 49/30.06.2015 г. ви информираме, че “Ритейл инженеринг” ООД предлага комплектно решение за привждане на ведомствените обекти в съответствие с изискванията (нивомерна система, фискална система и колонки). Специално за ведомствените обекти предлагаме нов модел нивомерна система NANO на фирма OPW, който е с нова, по-атрактивна цена. Огромна част от колонките работещи на ведомствените обекти не фигурират в списъка на Български институт за метрология (БИМ) като одобрен тип. За тези колонки не е възможно узаконяване на съвместната работа с ЕСФП, съответно връзка с НАП. Ако колонката, която ползвате до момента не фигурира като одобрен тип в списъка на БИМ, ние ви предлагаме атрактивно ценово предложение за най-разпространения тип за ведомствените обекти колонки.   

Специалистите на Ритейл инженеринг - Костадин Балджиев и Емил Евстатиев получиха своите сертификати за успешно преминат курс за инсталиране, настройка, пуск в експлоатация и сервиз на нивомерни системи Site Sentinel.  

На 18-ти юни беше официалното откриване на поредният обект, с технологично оборудване доставено и монтирано от "Ритейл инженеринг" ООД. Обектът на нашият клиент АК-Ойл е в гр. Свети Николе, Република Македония.  

Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | следваща >>